Erratum van 23 oktober 2002
gepubliceerd op 12 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot vaststelling van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het « Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie », wetenschappelijke instelling van de Staat bij de Federale Overhei

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009137
pub.
12/03/2003
prom.
23/10/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


23 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het « Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie », wetenschappelijke instelling van de Staat bij de Federale Overheidsdienst Justitie. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 17 december 2002 (bl. 56208) : Leze men in artikel 4, in de Franse tekst « het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het 'Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie', wetenschappelijke inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie, gewijzigd bij koninklijk besluit van 4 mei 1999, wordt opgeheven » in de plaats van « het koninklijk besluit van 4 mei 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de formatie van het wetenschappelijk, het toegevoegd vorsingspersoneel en het beheerspersoneel van het 'Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie', wetenschappelijk inrichting van de Staat bij het Ministerie van Justitie wordt opgeheven ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^