Erratum van 23 oktober 2003
gepubliceerd op 13 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen. - E

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2003003515
pub.
13/11/2003
prom.
23/10/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


23 OKTOBER 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 385 van 31 oktober 2003, pagina 53308, moet in de Nederlandse tekst, volgende verbetering worden aangebracht : in artikel 1 moet « artikel 1456, eerste en tweede lid » worden gelezen in plaats van « artikel 1456, eerste en tweede lid ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^