Erratum van 24 juni 1997
gepubliceerd op 08 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Erratum

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022628
pub.
08/10/1997
prom.
24/06/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


24 JUNI 1997. Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 juni 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/1997 pub. 29/07/1997 numac 1997022473 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid sluiten tot vaststelling van de personeelsformatie van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. - Erratum


In de bekendmaking van het ministerieel besluit van 24 juni 1997, in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 1997 (blz. 19441), leze men in artikel 1 in de Franse tekst « l'emploi d'actuaire peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 10 E ou dans l'échelle de traitement suivante : 1 205 758 - 1 713 329 3 x 1 x 26 713 8 x 2 x 53 429 » in de plaats van « l'emploi d'actuaire peut être rénuméré dans l'échelle de traitement 10 E ou dans l'échelle de traitement suivante : 1 205 758 » en in de Nederlandse tekst leze men « de betrekking van actuaris kan bezoldigd worden in de weddeschaal 10 E of in de volgende weddeschaal : 1 205 758 - 1 713 329 3 x 1 x 26 713 8 x 2 x 53 429 » in de plaats van « de betrekking van actuaris kan bezoldigd worden in de weddeschaal 10 E of in de volgende weddeschaal : 1 205 758 ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^