Erratum van 24 september 1997
gepubliceerd op 18 juli 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van bestrijding der veeziekten. - Errata

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1998016153
pub.
18/07/1998
prom.
24/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


24 SEPTEMBER 1997. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van bestrijding der veeziekten. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 217 van 15 november 1997, blz. 30396.

In de Franse tekst, in artikel 1, § 2, dient men te lezen « § 2. l'Etat indemnise le diagnostic des maladies des animaux visées à l'article 6, § 1er de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux..." in plaats van "§ 2. l'Etat indemnise le diagnostic des maladies des animaux visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux... ».

In de Nederlandse tekst, in artikel 1, § 2, dient men te lezen « 2. De Staat vergoedt de diagnostiek van dierenziekten bepaald in artikel 6, § 1 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987 ... » in plaats van « § 2. De Staat vergoedt de diagnostiek van dierenziekten bepaald in artikel 1, § 1 van de dierengezondheidswet van 24 maart 1987... ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^