Erratum van 25 juni 2001
gepubliceerd op 19 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft. - Erratum

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022681
pub.
19/01/2002
prom.
25/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


25 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft. - Erratum


Belgisch Staatsblad van 30 juni 2001, blz. 22607.

In artikel 6, 3°, tweede lid, moet de letter "B" vervangen worden door het teken "-".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^