Erratum van 25 oktober 2001
gepubliceerd op 09 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 20 maart 1996 tot vaststelling van de kwalificaties van de academische graden die de basisstudie van de 1e en 2e cyclus bekrachtigen, alsmede van de

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2002029220
pub.
09/05/2002
prom.
25/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


25 OKTOBER 2001. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van 20 maart 1996 tot vaststelling van de kwalificaties van de academische graden die de basisstudie van de 1e en 2e cyclus bekrachtigen, alsmede van de kwalificaties van de academische graad van doctor toegekend na de verdediging van een thesis. - Erratum


In artikel 2, eerste regel, van de Franse tekst van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 oktober 2001, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 april 2002, wordt het woord « ingénieur » tussen de woorden « candidat » en « en sciences » ingevoegd.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^