Erratum van 25 oktober 2011
gepubliceerd op 14 maart 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022082
pub.
14/03/2012
prom.
25/10/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


25 OKTOBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 29 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 26 van 24 januari 2012 moeten de volgende correcties worden aangebracht : 1° op pagina 4707, artikel 1, 1°, dient men in de Nederlandse tekst van de verstrekking 644372 « textiel » te lezen in plaats van « textie »;2° op pagina 4708, artikel 1, 4°, dient men in de Nederlandse tekst « (verstrekking 655852) » te lezen in plaats van « (verstrekking 955852) »;3° op pagina 4709, artikel 1, 5°, dient men in de Nederlandse tekst van punt 6.het woord « P49bis » te schrappen. 4° op pagina 4712, artikel 1, 5°, dient men in de Nederlandse tekst van punt 8.« dubbellaags » te lezen in plaats van « dubellaags ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^