Erratum van 26 januari 2011
gepubliceerd op 02 februari 2011

Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. - Erratum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2011003044
pub.
02/02/2011
prom.
26/01/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


26 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2011, tweede editie : - bladzijden 8407 t/m 8409, moet de belastingschaal « B. Sigaretten » van de tabel van de fiscale kentekens voor gefabriceerde tabak, worden vervangen door de volgende belastingschaal : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^