Erratum van 26 juni 2000
gepubliceerd op 04 augustus 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement. - Err

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2000000646
pub.
04/08/2000
prom.
26/06/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


26 JUNI 2000. - Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europees Parlement. - Erratum


Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2000, bl. 24660.

In de Nederlandse tekst van het opschrift van de wet dient de volgende wijziging te gebeuren : « Wet tot beperking van de helft van de devolutieve kracht » vervangen door « Wet tot beperking met de helft van de devolutieve kracht . » In de Nederlandse tekst dienen de volgende wijzigingen te gebeuren : - art. 2, tweede lid : « De Kiezer » vervangen door « De kiezer »; - art. 3, 2°, tweede lid : « § 1erbis » vervangen door « § 1bis »; - art. 9, derde lid : « hun aanxijzing » vervangen door « hun aanwijzing »; - in de nota - Parlementaire bescheiden - « nr. 50.663/3 » en « nr. 50.664/4 » vervangen door « nr. 50-666/3 » en « nr. 50-666/4 ».

In de Franse tekst dienen de volgende wijzigingen te gebeuren : - art. 2, vierde lid : « s'il veux » vervangen door « s'il veut »; - art. 14 : « effectis » vervangen door « effectifs »; - art. 18, 3°, b) : « différents » vervangen door « différentes ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^