Erratum van 26 juni 2001
gepubliceerd op 02 oktober 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de verlening van vrijstelling. - Erratum

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2001016280
pub.
02/10/2001
prom.
26/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


26 JUNI 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren, voor wat betreft de verlening van vrijstelling. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 21 juli 2001, blz. 24787, in de Franse tekst moet in de vierde overweging in de aanhef van voornoemd koninklijk besluit, het nummer van de Richtlijn gelezen worden als volgt : « Vu l'urgence motivée par ... de la Directive 86/609/CE... » in plaats van « Vu l'urgence motivée par ... de la Directive 2000/33/CE... ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^