Erratum van 26 september 2011
gepubliceerd op 24 oktober 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies. - Erratum

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2011018382
pub.
24/10/2011
prom.
26/09/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


26 SEPTEMBER 2011. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2011, p. 62667, artikel 1, dient gelezen te worden : « Bêta-éthyl-methcathinone » in plaats van « â-éthyl-methcathinone ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^