Erratum van 27 juni 1990
gepubliceerd op 29 juni 2000

Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. - Erratum

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035567
pub.
29/06/2000
prom.
27/06/1990
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP


27 JUNI 1990. - Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 1990 op bladzijde 15463 moet in de eerste zin van artikel 6 van het genoemde decreet gelezen worden : « De tussenkomst van het Fonds kan worden geweigerd of verminderd indien... » in plaats van « De tussenkomst van het Fonds worden geweigerd of verminderd indien... »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^