Erratum van 29 december 2010
gepubliceerd op 24 januari 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Wet houdende diverse bepalingen . - Erratum

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister
numac
2011200279
pub.
24/01/2011
prom.
29/12/2010
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER


29 DECEMBER 2010. - Wet houdende diverse bepalingen (I). - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 13 van 13 januari 2011, bladzijde 1211, moet in de Nederlandse tekst van de rechtzetting bij de wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I), "Van Koningswege :" gelezen worden in plaats van "Par le Roi :".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^