Erratum van 29 juli 1998
gepubliceerd op 12 september 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998. - Erratum

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1998007200
pub.
12/09/1998
prom.
29/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


29 JULI 1998. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 4 september 1998, blz. 28617, moet men lezen in de Franse tekst, de voorlaatste zin van de eerste alinea : « l'article 17bis inséré par la loi du 30 juillet 1955 ».

Bladzijde 28619, 5°, b) : « M. Coolens, E. », in plaats van : « M. Collens, E. ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^