Erratum van 29 juli 1998
gepubliceerd op 16 oktober 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998. - Erratum

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1998007203
pub.
16/10/1998
prom.
29/07/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


29 JULI 1998. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van september 1998. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 170 van 4 september 1998, blz. 28617, dient men te lezen in de Franse tekst, paragraaf 1 : « Vu la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, notamment les articles 3 et 4 modifiés par la loi du 28 décembre 1990, les articles 5 et 6 modifiés par les lois des 30 juillet 1955 et 28 décembre 1990, l'article 7, modifié par les lois des 30 juillet 1955, 10 juin 1970 et 28 décembre 1990, les articles 7bis et 7ter, insérés par la loi du 28 décembre 1990 et l'article 17bis inséré par la loi du 30 juillet 1995. » in plaats van « Vu la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, notamment les articles 3 et 4 modifiés par la loi du 28 décembre 1990, les articles 5 et 6 modifiés par les lois des 30 juillet 1955 et 28 décembre 1990, l'article 7, modifié par les lois des 30 juillet 1955, 10 juin 1970 et 28 décembre 1990, les articles 17bis et 7ter, insérés par la loi du 28 décembre 1990, et l'article 1bis, inséré par la loi du 30 juillet 1955. »

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^