Erratum van 29 september 2019
gepubliceerd op 31 oktober 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende de actualisatie van de lijst van de personeelsleden van HR Rail aangesteld als vaststellende beambten in het kader van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen. - Erratum

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2019015245
pub.
31/10/2019
prom.
29/09/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019015245

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


29 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit houdende de actualisatie van de lijst van de personeelsleden van HR Rail aangesteld als vaststellende beambten in het kader van de wet van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2018 pub. 29/05/2018 numac 2018012126 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet op de politie van de spoorwegen type wet prom. 27/04/2018 pub. 05/02/2019 numac 2019010610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de politie van de spoorwegen Duitse vertaling sluiten op de politie van de spoorwegen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 239 van 24 oktober 2019, eerste editie, bl. 100926, akte nr. 2019/15001, moet gelezen worden: "FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER" in plaats van « FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN ».


begin


Publicatie : 2019-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^