Erratum van 30 juli 2018
gepubliceerd op 21 december 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen. - Erratum

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018015166
pub.
21/12/2018
prom.
30/07/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018015166

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


30 JULI 2018. - Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 23 november 2018, nr. 274, bladzijde 89256, dient in de Nederlandstalige versie van artikel 4 "Artikel 1253ter/4" te worden gelezen in plaats van "Artikel 1253/4".


begin


Publicatie : 2018-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^