Erratum
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie Benoeming van een lid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997, blz. 16331, in het uittreksel van het ministerieel besluit van 5 maart 1997, leze men in de tek (...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1997022454
pub.
06/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie Benoeming van een lid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997, blz. 16331, in het uittreksel van het ministerieel besluit van 5 maart 1997, leze men in de tekst : « de Faculteit van geneeskunde van de U.I.A. » in plaats van « zijn beroepsvereniging... ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^