Erratum
gepubliceerd op 25 december 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen . - Erratum (...) In het Belgisch Staatsblad nr. 339 van 4 december 2001, 2 eeditie, pagina

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022953
pub.
25/12/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen (2001/22803). - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 339 van 4 december 2001, 2eeditie, pagina 41680 : Op de eerste lijn dient, in de Nederlandse en de Franse tekst, te worden gelezen « Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001 » in plaats van « Bij koninklijk besluit van 4 juli 2001 ».

Op de laatste lijn dient, in de Franse tekst, te worden gelezen "de heer Wathy, M., als plaatsvervangend lid" in plaats van "de heer Mathy, M., als plaatsvervangend lid".

Bij koninklijk besluit van 26 juni 2001 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd voor een termijn van zes jaar, als lid van de Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de representatieve verenigingen van de zorgverleners gemachtigd om de in artikel 34, 12°, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 bedoelde verstrekkingen uit te voeren : - Mevr. Castermans, C., als werkend lid; - Mevr. Lambot, L., als werkend lid; - Mevr. Sengier-Pollet, N., als werkend lid; - de heer Loiseau, J., als plaatsvervangend lid; - de heer Messens, Y., als plaatsvervangend lid; - de heer Rondal, P., als plaatsvervangend lid; - de heer Virone, F., als plaatsvervangend lid; - de heer Wathy, M., als plaatsvervangend lid.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^