Erratum
gepubliceerd op 14 augustus 2008
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** **** 235 van 31 juli 2008, bladzijde 40449, **** tekst van het koninklijk besluit van 15 juli 2008, aan de genaamde ****, **** **** op de ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2008009691
pub.
14/08/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** **** 235 van 31 juli 2008, bladzijde 40449, **** tekst van het koninklijk besluit van 15 juli 2008, aan de genaamde ****, **** ****,... op de vierde regel van de **** tekst lezen : «*****» in plaats van «*****».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^