Erratum
gepubliceerd op 23 juli 2012
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 200 van 15 juni 2012, op pagina 33077, [2012/203233], dient te worden gelezen : in de Franse tekst : « par arrêté ministériel du 27 juli 2011, M en « par

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2012021091
pub.
23/07/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 200 van 15 juni 2012, op pagina 33077, [2012/203233], dient te worden gelezen : in de Franse tekst : « par arrêté ministériel du 27 juli 2011, M. Delvaux, Luc,... » in plaats van « par arrêté ministériel du 27 novembre 2011, M. Delvaux, Luc,... »; en « par arrêté ministériel du 22 juni 2011, M. van Grieken, Joris,... » in plaats van « par arrêté ministériel du 27 novembre 2011, M. Van Grieken, Joris,... ». in de Nederlandse tekst : « bij ministerieel besluit van 27 juli 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 26/09/2011 numac 2011035767 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de teelt van hennep type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 16/08/2011 numac 2011021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de vereniging zonder winstoogmerk « Sociale Dienst van het Personeel van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en van de Diensten die eronder ressorteren » type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 04/08/2011 numac 2011011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming en ontslag van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, bedoeld in artikel 41bis , § 1, 5e lid, van het koninklijk besluit van 27 november 1985 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 10/08/2011 numac 2011203777 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Vielsalm als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroo type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Operator in kleding » die ressorteert onder het lager secundair onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 08/09/2011 numac 2011029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling « Dekker » die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs voor Sociale Promotie van stelsel 1 type ministerieel besluit prom. 27/07/2011 pub. 17/08/2011 numac 2011029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot toekenning van het Getuigschrift hoger secundair onderwijs aan de houders van het Kwalificatiegetuigschrift « Farmaceutisch-technisch assistent specifiek voor het hoger secundair onderwijs van sociale promotie » en van het Getui sluiten, de heer Delvaux, Luc,... » in plaats van « bij ministerieel besluit van 27 november 2011, de heer Delvaux, Luc,... »; en « bij ministerieel besluit van 22 juni 2011, de heer van, Grieken, Joris,... » in plaats van « bij ministerieel besluit van 27 november 2011, de heer Van Grieken, Joris,... ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^