Erratum
gepubliceerd op 16 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum Deze tekst vernietigt en vevangt degene verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 221 van 6 juli 2012, bl. 37050, nr. 2012/42406. De Federale Overheidsdiens

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012042417
pub.
16/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum Deze tekst vernietigt en vevangt degene verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 221 van 6 juli 2012, bl. 37050, nr. 2012/42406.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2012 (basis 31 december 2003 = 100) :

Indice juin 2012

Moyenne mobile 3 mois

Indexcijfer juni 2012

Voortschrijdend gemiddelde 3 maanden

Transport national

Nationaal vervoer

Messagerie

135,60

135,99

Stukgoed

135,60

135,99

Général

137,45

138,00

Algemeen

137,45

138,00

Transport international général

Algemeen internationaal vervoer

Belgique - Allemagne

149,84

150,65

België - Duitsland

149,84

150,65

Belgique - France

137,06

137,54

België - Frankrijk

137,06

137,54

Belgique - Italie

139,21

139,69

België - Italië

139,21

139,69

Belgique - Espagne

137,97

138,54

België - Spanje

137,97

138,54

Indice standard (autres cas)

140,01

140,57

Standaardindexcijfer (andere gevallen)

140,01

140,57

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^