Erratum
gepubliceerd op 16 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum Deze tekst vernietigt en vervangt degene verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 233 van 18 juli 2012, bl. 39312, nr. 2012/42407. De Federale Overheidsdie

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2012042418
pub.
16/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg. - Erratum Deze tekst vernietigt en vervangt degene verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 233 van 18 juli 2012, bl. 39312, nr. 2012/42407.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2012 (basis 31 december 2003 = 100) :

Indice juillet 2012

Moyenne mobile 3 mois

Indexcijfer juli 2012

Voortschrijdend gemiddelde 3 maanden

Transport national

Nationaal vervoer

Messagerie

134,82

135,50

Stukgoed

134,82

135,50

Général

136,36

137,31

Algemeen

136,36

137,31

Transport international général

Algemeen internationaal vervoer

Belgique - Allemagne

148,57

149,75

België - Duitsland

148,57

149,75

Belgique - France

135,56

136,76

België - Frankrijk

135,56

136,76

Belgique - Italie

137,80

138,94

België - Italië

137,80

138,94

Belgique - Espagne

136,51

137,70

België - Spanje

136,51

137,70

Indice standard (autres cas)

138,59

139,76

Standaardindexcijfer (andere gevallen)

138,59

139,76

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^