Erratum
gepubliceerd op 03 mei 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Politiediensten. - Loonschaal. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013, akte nr. 2013/00294, bl. 25369, moet gelezen worden : Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt de loonschaal O8 toegekend aan negen hogere officie

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000320
pub.
03/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Politiediensten. - Loonschaal. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 26 april 2013, akte nr. 2013/00294, bl. 25369, moet gelezen worden : Bij koninklijk besluit van 14 april 2013 wordt de loonschaal O8 toegekend aan negen hogere officieren van de politiediensten voor het toetsingsjaar 2005.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^