Erratum
gepubliceerd op 16 januari 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Personeel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 7 van 10 januari 2013, op pagina 931, [2012/21154], dient te worden gelezen : in de Franse tekst : « Service public fédéral de Programmation Politique scientifique - Personnel » in plaats va en in

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2013021006
pub.
16/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


Personeel. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 7 van 10 januari 2013, op pagina 931, [2012/21154], dient te worden gelezen : in de Franse tekst : « Service public fédéral de Programmation Politique scientifique - Personnel » in plaats van « Service public fédéral de Programmation Politique scientifique - Etablissements scientifiques fédéraux - Personnel » en in de Nederlandse tekst : « Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Personeel » in plaats van « Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Federale Wetenschappelijke Instellingen - Personeel ».

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^