Erratum
gepubliceerd op 17 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat. - Erratum Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2013 : - is het koninklijk besluit van 28 september 2008 waarbij aan de heer Verschoore, X., op zijn verzoek, ontslag wordt verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Heuve - is in he

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013205664
pub.
17/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat. - Erratum Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2013 : - is het koninklijk besluit van 28 september 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 21/11/2008 numac 2008013356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 oktober 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, betreffende het sectorakkoord 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 14/10/2008 numac 2008013296 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25ter van 9 juli 2008 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 25 van 15 oktober 1975 betreffende de gelijke beloning voor mannelijke en type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 12/12/2008 numac 2008013372 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2003, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de carenzdagen type koninklijk besluit prom. 28/09/2008 pub. 09/01/2009 numac 2008013378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszeker sluiten waarbij aan de heer Verschoore, X., op zijn verzoek, ontslag wordt verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Heuvelland en waarbij het hem vergund is de titel van zijn ambt eershalve te voeren, opgeheven wat betreft het voeren van de eretitel van zijn ambt; - is in het koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203421 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 19 type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de deeltijdse arbeid type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012218 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot aanwijzing van de geldende loonbarema's type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkg type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers tewerk type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013203430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van de einde sluiten, waarbij Mevr. Bohyn, C., benoemd is tot kandidaat-notaris voor de Nederlandse taalrol, "Mevr. Bohyn, C." vervangen door "De heer Bohyn, C." Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^