Erratum
gepubliceerd op 23 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenningsraad voor effectenmakelaars. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 september 2013, nr. 273, blz. 66483, dient gelezen te worden : « Bij ministerieel besluit van 10 september 2013, » in plaats van « Bij koninklijk bes

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2014003025
pub.
23/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode
Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^