Erratum
gepubliceerd op 23 april 2014

Rechterlijke Macht. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014, pagina 30885, dienen de woorden "Mevr. Kohnen, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen" te worden vervangen door de woorden

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014202582
pub.
23/04/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Macht. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2014, pagina 30885, dienen de woorden "Mevr. Kohnen, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen" te worden vervangen door de woorden "Mevr. Kohnen, C., vrederechter van het kanton Sankt Vith".

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^