Erratum
gepubliceerd op 10 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Notariaat. - Erratum Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat uitwerking heeft op de datum van de eedaflegging van betrokkene, is in artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 juli 2014, tot benoeming van mevr. Lesage Ch., licentiaat in Het bero

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014205570
pub.
10/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat. - Erratum Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, dat uitwerking heeft op de datum van de eedaflegging van betrokkene, is in artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 juli 2014, tot benoeming van mevr. Lesage Ch., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, tot notaris in het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, waarbij de standplaats werd gevestigd te Brugge, "Brugge" vervangen door "Brugge (grondgebied van het eerste kanton)".

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^