Erratum
gepubliceerd op 01 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Directoraat-generaal E PI - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O - Bevordering - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 september 2015, bladzijde 57112, gelieve in de titel verwijzend naar de overheidsdienst te lezen « Federa

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009490
pub.
01/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009490

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O - Bevordering - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 9 september 2015, bladzijde 57112, gelieve in de titel verwijzend naar de overheidsdienst te lezen « Federale Overheidsdienst Justitie », in plaats van « Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie ».


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^