Erratum
gepubliceerd op 13 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Oppensioenstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2014, moet de Nederlandse en Franse tekst van de eerste alinea van bladzijde 84513 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015, wordt aan de hee

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2015014084
pub.
13/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


Oppensioenstelling. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 5 november 2014, moet de Nederlandse en Franse tekst van de eerste alinea van bladzijde 84513 gelezen worden als volgt : Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015, wordt aan de heer Eric SOEUR eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A1, met de titel van attaché, met ingang van 1 juli 2015.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^