Erratum
gepubliceerd op 09 mei 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van de koninklijk besluit van 15 april 2016 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van het Fo

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016202307
pub.
09/05/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016202307

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Fonds voor de beroepsziekten. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een lid. - Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van de koninklijk besluit van 15 april 2016 houdende ontslag en benoeming van een lid van het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten, in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2016 (blz. 28235), leze men in de Nederlandse tekst: "de heer Elie VERPLANCKEN" in de plaats van "de heer Elie VERPLANCKER".


begin


Publicatie : 2016-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^