Erratum
gepubliceerd op 05 oktober 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2018, de Nederlandse "Bij ko

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018205091
pub.
05/10/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018205091

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2018, de Nederlandse en Franse tekst, bladzijde 65223, 2018/204242, betreffende het koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal van mevrouw Anne Kirsch, moet als volgt gelezen worden : "Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt, met ingang van 1 september 2018, de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal (salarisband 6) bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan mevrouw Anne Kirsch, hernieuwd voor een periode van zes jaar.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden."


begin


Publicatie : 2018-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^