Erratum
gepubliceerd op 11 september 2019

Personeel. - Aanstelling. - Erratum In het bericht over de aanduiding van de heer Reginald MASSANT als voorzitter van het Directiecomité a.i. van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, dat verschenen is op bladzijd Overee

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019014369
pub.
11/09/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019014369

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel. - Aanstelling. - Erratum In het bericht over de aanduiding van de heer Reginald MASSANT als voorzitter van het Directiecomité a.i. van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, dat verschenen is op bladzijde 78455 van het Belgisch Staatsblad van 19 augustus 2019, moeten de woorden `rijksambtenaar in de klasse A5 met de titel van adviseur-generaal' vervangen worden door de woorden `directeur van de Stafdienst Budget en Beheerscontrole'.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2019-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^