Erratum
gepubliceerd op 11 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. - Vervanging van een lid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 25 van 5 februari 2020, blz. 6673, moet het bericht gelezen worden als volgt: Bij koninkli(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020200738
pub.
11/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200738

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening. - Vervanging van een lid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 25 van 5 februari 2020, blz. 6673, moet het bericht (referentie 2020/200246) gelezen worden als volgt: Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 07/02/2020 numac 2020200412 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 20/02/2020 numac 2020040302 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Orthopedische technologieën. - Erratum sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 februari 2020, wordt benoemd in hoedanigheid van lid van het beheerscomité van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, als vertegenwoordiger van de representatieve werkgeversorganisatie, de heer Louis WARLOP, ter vervanging van mevrouw Annick HELLEBUYCK, van wie het mandaat een einde nam op verzoek van de organisatie die haar had voorgedragen; hij zal het mandaat van zijn voorgangster voleindigen.


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^