Erratum
gepubliceerd op 29 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vergelijkende Duistalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde : Assistenten (m/v/x) bij het parket en de griffie. - Selectienummer: BDG20002. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het (...) De naam van de functie

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2020202799
pub.
29/06/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020202799

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING


Vergelijkende Duistalige selectie voor bevordering naar niveau C (specifiek gedeelte) voor de Rechterlijke Orde : Assistenten (m/v/x) bij het parket en de griffie. - Selectienummer: BDG20002. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 24 juni 2020.

De naam van de functie werd gewijzigd.

De medewerkers worden door hun personeelsdienst via het intranet van het directoraat-generaal rechterlijke organisatie (FOD Justitie) op de hoogte gebracht en krijgen via deze weg de functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...).

Solliciteren kan tot 09/07/2020.

Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich richten tot hun personeelsdienst.

De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig en wordt opgemaakt na de selectie.


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^