Gewestplan
gepubliceerd op 03 augustus 1999

Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Voorlopige vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhout Een

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
1999036022
pub.
03/08/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Leefmilieu en Infrastructuur


Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. - Voorlopige vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Affligem, Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herne, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kraainem, Lennik, Liedekerke, Londerzeel, Machelen, Merchtem, Overijse, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel, Ternat, Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst Een besluit van de Vlaamse regering van 25 mei 1999 bepaalt :

Artikel 1.Het hierbijgevoegde ontwerpplan Halle-Vilvoorde-Asse tot gedeeltelijke wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vaststelling van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 24 juli 1991, 30 juli 1992, 20 januari 1993, 22 december 1994, 22 maart 1995, 13 december 1995, 21 december 1995, 9 juli 1996, 15 april 1997, 7 april 1998 en 23 juli 1998 wordt voorlopig vastgesteld voor delen van de kaartbladen 23/3, 23/5, 23/6, 23/7, 23/8, 24/5, 25/4, 30/7, 30/8, 31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 39/2, met aanvullende stedenbouwkundige voorschriften zoals vervat in respectievelijk de bijlagen 1 tot 19 en 20 bij dit besluit.

Art. 2.De kaarten met de bestaande fysische en juridische toestand en de verklarende nota behorende tot de niet-normatieve delen van het voornoemd gewestplan, zijn vervat in de bijlagen 21 tot 39 bij dit besluit.

Art. 3.De aanleg van de aardgasleiding DN 250 tussen de VTN-leiding te Zemst en de electrische centrale te Vilvoorde, de aanleg van kaaimuren aan het kanaal Brussel-Charleroi ter hoogte van het bedrijf Denayer en de dringende werken voor verbouwing en volume-uitbreiding van de cateringgebouwen in de bufferzone met geluidswerende gebouwen bij de economische poort internationale luchthaven Zaventem ("L") met oog op het dringende karakter tot beheersing van het grondlawaai en vermindering van afval, waterrecuperatie en afvalwaterzuivering worden als werk van algemeen belang geschouwd.

Art. 4.De gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant is belast met het openbaar onderzoek van het in artikel 1 voorlopig vastgestelde ontwerpplan.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 6.De Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke ordening is belast met de uitvoering van dit besluit.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^