Gewestplan
gepubliceerd op 18 augustus 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010 : * wordt beslist het gewestplan Bastenaken aan herziening te onderwerpen en wordt het voorontwerp van herziening van het gewestplan - een industriële bedrijfsruimt

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010204341
pub.
18/08/2010
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 8 juli 2010 : * wordt beslist het gewestplan Bastenaken aan herziening te onderwerpen en wordt het voorontwerp van herziening van het gewestplan (bladen 55/8, 56/5, 56/6 en 61/1) aangenomen met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Gouvy en overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde kaart, van : - een industriële bedrijfsruimte; - een gemengde bedrijfsruimte; - een woongebied met een landelijk karakter; als planologische compensaties : - vijf bosgebieden; - negen landbouwgebieden; - een groengebied.

Volgend bijkomend voorschrift, gemerkt "*S.50", is van toepassing op de industriële bedrijfsruimte die bij dit besluit op het plan opgenomen is : "De industriële bedrijfsruimte is bestemd voor activiteiten met een industrieel karakter in verband met een houtverwerkingsproces of een proces tot valorisatie van de houtketen.

Het gebruik van de spoorbediening wordt opgelegd, behalve wanneer de activiteit een aanvulling vormt op de industriële activiteit.". * wordt de ontwerp-inhoud van het milieueffectonderzoek aangenomen waaraan het voorontwerp van herziening van het bij dit besluit gevoegde gewestplan Bastenaken wordt onderworpen.

De inhoud van het bij voornoemd besluit bepaalde effectonderzoek ligt ter inzage op volgend adres : http://developpement-territorial.wallonie.be/PDS.html, alsmede bij het bestuur van de gemeenten waarop de herziening betrekking heeft en bij de bevoegde buitendirectie van het Operationeel directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Erfgoed en Energie van de Waalse Overheidsdienst.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^