Gewestplan
gepubliceerd op 10 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 wordt beslist de gewestplannen Luik en Verviers-Eupen (bladen 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 43/1 en 43/2) aan een effectenonderzoek met (...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2014203595
pub.
10/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014203572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het Waalse Wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid wat betreft de centra voor levens- en gezinsvragen en federaties van centra voor levens- en gezinsvragen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014203855 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 26/08/2014 numac 2014027226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende regeling van de scheepvaart op de waterwegen in het Waalse Gewest en tot opheffing voor het Waalse Gewest van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 15 oktober 1935 houdende algemeen reglement der scheepv type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 13/06/2014 numac 2014203682 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor de uitvoering van een koolstofbalans in de ondernemingen die aan de sectorovereenkomsten deelnemen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 30/07/2014 numac 2014027210 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering ter uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014203381 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de organisatie van de territoriale directies van de « Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi (Waalse dienst voor beroepsopleiding en tewerkstelling) » type besluit van de waalse regering prom. 15/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027183 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de gebieden waarvoor artikel 56, § 3, eerste lid, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud voorlopig niet van toepassing is sluiten wordt beslist de gewestplannen Luik (bladen 34/6 en 34/7) en Verviers-Eupen (bladen 42/2, 42/3, 42/4, 42/7, 42/8, 43/1 en 43/2) aan een effectenonderzoek met betrekking tot het voorontwerp van herziening ervan te onderwerpen met het oog op de opneming van een infrastructuur voor energievervoer (ondergrondse hoogspanningslijndient tussen Visé en Raeren - ALEGrO-project).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^