Gewestplan
gepubliceerd op 06 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 wordt de gedeeltelijke wijziging van de bladen nrs. 55/5 en 55/6 van het gewestplan Marche-La Roche voorlopig aangenomen, met het oog op de opneming, op h Hetzelf

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015201059
pub.
06/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 02/03/2015 numac 2015200951 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 3 apri type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2015 pub. 23/02/2015 numac 2015200822 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 24 mei 2012 houdende aanwijzing van de bestuurders bij de "Société wallonne du Logement" sluiten wordt de gedeeltelijke wijziging van de bladen nrs. 55/5 en 55/6 van het gewestplan Marche-La Roche voorlopig aangenomen, met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeenten Rendeux (Marcourt) en La Roche, van ontginningsgebieden als uitbreiding naar het noorden, westen, zuid-westen en zuiden van het ontginningsgebied "Carrière de Cielle" en, op het grondgebied van de gemeente Rendeux (Beffe, Rendeux en Hodister), van landbouw- en bosgebieden als planologische compensaties.

Hetzelfde besluit voorziet in de volgende maatregel van aanleg: alle handelingen en werken in verband met de ontginning van de groeve zijn verboden in het ontginningsgebied dat zich uitstrekt over een diepte van minstens : - 20 meter tussen de herzieningsomtrek en de omtrek Natura 2000 BE34023 "Vallée de l'Ourthe entre Nisramont et La Roche"; - 6 meter aan beide kanten van de beek "Fond du Royen" en op de linkeroever van de beek in de groeve.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^