Gewestplan
gepubliceerd op 11 augustus 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2015 wordt besloten, een milieu-effectenonderzoek te laten uitvoeren met betrekking tot het voorontwerp van gewestplan Aat-Lessen-Edingen met het oog op(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203722
pub.
11/08/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015203722

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2015 wordt besloten, een milieu-effectenonderzoek te laten uitvoeren met betrekking tot het voorontwerp van gewestplan Aat-Lessen-Edingen (blad 38/2) met het oog op de opneming, op het grondgebied van de gemeente Lessen, van een ontginningsgebied voor de inbedrijfname van de porfierafzetting tussen de steengroeven Lenoir Frères en Emile Lenoir et Vandevelde, van een industriële bedrijfsruimte voor de inrichting van een multimodaal platform voor het vervoer van de ontgonnen stoffen, van een reserveringsomtrek voor de heropening van de verkeersas Lessen-Bois-de-Lessines en van een groengebied als planologische compensatie.


begin


Publicatie : 2015-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^