Goedkeuringen
gepubliceerd op 04 augustus 1998
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 6 juli 1998, De door de C

bron
ministerie van economische zaken
numac
1998020898
pub.
04/08/1998
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN


Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 6 juli 1998, wordt goedgekeurd de overeenkomst waardoor de onderneming « Eerste Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen de gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood der bedienden », gemeenschappelijke kas waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Arenbergstraat 24, te 2000 Antwerpen, op datum van 1 januari 1998, het geheel van de verzekeringsportefeuille overdraagt betreffende de verrichtingen bedoeld bij koninklijk besluit van 14 mei 1969 tot toekenning van buitenwettelijke voordelen aan de werknemers bedoeld bij het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, aan de onderneming « l'Intégrale, Caisse commune d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés » (administratief codenummer 1530), gemeenschappelijke kas waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd place Saint-Jacques 11, te 4000 Liège.

De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen). (20898)

Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 6 juli 1998, wordt de overeenkomst goedgekeurd waardoor de onderneming « De Voorzieningheid » (administratief codenummer 0175), onderlinge verzekering, in vereffening, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Frankrijklei 64-68, te 2000 Antwerpen, op datum van 1 januari 1998, het geheel van de rechten en verplichtingen van de verzekeringscontracten overdraagt, aan de onderneming « Apra Ongevallen » (voorheen « Unie van Antwerpen ») (administratief codenummer 0164), naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Frankrijklei 64-68, te 2000 Antwerpen.

De door de Controledienst goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekerden en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen). (20899)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^