Goedkeuringen
gepubliceerd op 30 april 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 5 april 2004, wordt de overdracht goedgekeurd De door

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2004095039
pub.
30/04/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Akte tot goedkeuring van een fusie door overneming tussen verzekeringsondernemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 5 april 2004, wordt de overdracht goedgekeurd van de verzekeringscontracten tengevolge de fusie door overneming, met uitwerking op 1 januari 2004, van het Belgisch bijkantoor van de onderneming naar Zwitsers recht « Alpina », Insurance Company Ltd » (administratief codenummer 0318), waarvan de uitbatingszetel in België is gevestigd Lange Nieuwstraat 17, te 2000 Antwerpen, door het Belgisch bijkantoor van de onderneming naar Zwitsers recht « Zurich, Insurance Company » (administratief codenummer 0072), waarvan de zetel in België is gevestigd Lloyd Georgelaan 7, te 1000 Brussel.

De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van de verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen). (13604)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^