Goedkeuringen
gepubliceerd op 27 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 12 oktob De door de

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2004095065
pub.
27/10/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 12 oktober 2004, wordt de overeenkomst goedgekeurd waardoor de onderneming « Kemper » (administratief codenummer 0771), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Louizalaan 327, te 1050 Brussel, al de rechten en plichten van de verzekeringscontracten in run-off onderschreven en beheerd door « Henri J. Moerkerke & C° N.V. », overdraagt, met uitwerking op 31 juli 2004, aan de onderneming « AGF Belgium Insurance » (administratief codenummer 0097), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Lakensestraat 35, te 1000 Brussel.

De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen). (34322)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^