Goedkeuringen
gepubliceerd op 27 oktober 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 12 oktober 2004, wordt De door d

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2004095066
pub.
27/10/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Akte tot goedkeuring van een overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 12 oktober 2004, wordt de overeenkomst goedgekeurd waardoor de onderneming « Safe Insurance » (administratief codenummer 0900), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Tervurenlaan 72, te 1040 Brussel, op datum van 18 juni 2004, al de rechten en plichten van de verzekeringscontracten onderschreven in België in medewerking met de onderneming « AXA Belgium », en voortvloeiende uit de takken 8, 9 en 16, overdraagt aan de onderneming « AXA Belgium », (administratief codenummer 0039), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Vorstlaan 25, te 1170 Brussel.

De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van alle verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen). (34323)

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^