Goedkeuringen
gepubliceerd op 17 januari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 4 januari 20 De doo

bron
commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen
numac
2005095085
pub.
17/01/2005
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN


Akte tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, op datum van 4 januari 2005, wordt de overeenkomst goedgekeurd waardoor de onderneming « Fidea » (codenummer 0033), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Van Eycklei 14, te 2018 Antwerpen, met uitwerking op 1 januari 2005, al de rechten en plichten van haar verzekeringscontracten « niet-leven », andere dan « ziekte » (tak 2) en onderschreven via de bemiddeling van « KBC Zakenkantoor N.V. », overdraagt aan de onderneming « KBC Verzekeringen » (codenummer 0014), naamloze vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Waaistraat 6, te 3000 Leuven.

De door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen goedgekeurde overdracht geldt ten aanzien van de verzekeringsnemers, de verzekerden en alle betrokken derden (artikel 76 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen). (1064) Aanwerving. - Uitslagen

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^