Incompetitiestelling
gepubliceerd op 27 januari 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het hogere niveau in betrekkingen van administratief assistent bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat Reglementaire bepalingen 1.Koninklijk besluit van 2 o 2. Koninkl

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2012003003
pub.
27/01/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


Incompetitiestelling met het oog op een bevordering door overgang naar het hogere niveau in betrekkingen van administratief assistent bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat Reglementaire bepalingen 1.Koninklijk besluit van 2 oktober 1937, houdende het statuut van het Rijkspersoneel (Codinet, D.I. 300.1); 2. Koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel (Codinet 332/333); 3. Koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van de FOD Financiën (Codinet, D.I. 220.11Fin); 4. Koninklijk besluit van 3 maart 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/03/2005 pub. 08/03/2005 numac 2005003045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het sluiten houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van sommige ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Financiën en de Administratie der pensioenen van het Ministerie van Financiën en houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 september 2002 houdende hervorming van de loopbaan van sommige ambtenaren in de rijksbesturen (Codinet, D.I. 220.119 Fin).

Benoemingsvoorwaarden Mogen zich kandidaat stellen : de laureaten van een vergelijkende selectie voor overgang die toegang verleent tot de graad van administratief assistent.

De benoemingsvoorwaarden moeten vervuld zijn op de datum van benoeming.

Richtlijnen - Bij ontvangst van onderhavige dienstorder, per kerende, ontvangst melden onder dienstomslag of gewone omslag door gebruik te maken van het aangehechte formulier (bijlage 1) op het hieronder vermelde adres. - Uw kandidatuur moet, bij een ter post aangetekend schrijven, binnen een termijn van tien werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de publicatie van de incompetitiestelling in het Belgisch Staatsblad, toegezonden worden op volgend adres (bijlage 2) : Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst Personeel & Organisatie Expertisecentrum Planning en Loopbaan Ter attentie van de heer VELDEMAN, directeur North Galaxy - Toren B - 19e verdieping Koning Albert II-laan 33, bus 80 1030 Brussel Contactpersoon : Ruud Rondou, tel. : 0257- 681 31 BELANGRIJKE OPMERKINGEN : - Er zal alleen rekening gehouden worden met de kandidaturen die aangetekend en binnen de wettelijke termijn op het voormelde adres ingediend worden. De sollicitatie die onder een andere dan de hierboven vermelde vorm ingediend wordt, zal als nietig en onbestaande worden beschouwd. - De kosten van de aangetekende zending zijn ten laste van de ambtenaar; het gebruik van de administratieve briefomslagen is verboden behalve voor wat het toezenden van het ontvangstbewijs betreft (bijlage 1).

H. D'HONDT, Voorzitter van het Directiecomité

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^