Koninklijk Besluit van 01 april 2009
gepubliceerd op 15 april 2009
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009002024
pub.
15/04/2009
prom.
01/04/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

1 APRIL 2009. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 27 juli 1962 tot vaststelling van een werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden, artikel 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden inzonderheid de bijlage, laatst vervangen door het koninklijk besluit van 14 februari 2008;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 20 februari 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 maart 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 13 maart 2009;

Overwegende dat de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen heeft beslist de prijs van de abonnementen met ingang van 1 februari 2009 te verhogen, overeenkomstig de bepalingen uit het beheerscontract tussen de Staat en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, naamloze vennootschap van publiek recht, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 29 juni 2008;

Overwegende dat deze tariefverhoging gepaard moet gaan met een aanpassing van het bedrag van de werkgeversbijdrage in de prijs van het abonnement;

Overwegende dat deze aanpassing van de werkgeversbijdrage in de prijs van het abonnement conform is met wat werd overeengekomen door de sociale partners in het interprofessioneel akkoord voor de periode 2009-2010;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In het koninklijk besluit van 28 juli 1962 tot vaststelling van het bedrag en de wijze van betaling van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden wordt de bijlage 1 vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 februari 2009.

Art. 3.De Minister van Overheidsbedrijven is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, S. VANACKERE

Bijdrage van de werkgevers in de prijs van de treinkaarten 1e of 2e klas voor werklieden en bedienden (01.02.2009)

Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance

Carte train semaine (1) Intervention hebdomadaire de l'employeur

Carte train mensuelle (1) Intervention mensuelle de l'employeur

Carte train 3 mois (1) Intervention trimestrielle de l'employeur

Carte train annuelle (1) Intervention annuelle de l'employeur

Carte train temps partiel (1) Intervention de l'employeur

Afstand

Weektreinkaart (2) Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Maandtreinkaart (2) Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Treinkaart geldig voor 3 maanden (2) Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Treinkaart geldig voor een jaar (2) Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Treinkaart voor deeltijds werkenden (2) Bijdrage van de werkgever

1

5,50

18,30

52,00

185,00

-

2

6,10

20,50

57,00

204,00

-

3

6,70

22,30

62,00

224,00

7,40

4

7,30

24,40

68,00

243,00

8,60

5

7,90

26,00

74,00

264,00

9,50

6

8,40

28,00

78,00

280,00

10,30

7

8,90

30,00

83,00

297,00

11,00

8

9,40

31,00

88,00

314,00

11,60

9

9,90

33,00

93,00

331,00

12,10

10

10,40

35,00

98,00

348,00

12,60

11

11,00

37,00

103,00

366,00

13,10

12

11,50

38,50

108,00

383,00

13,60

13

12,10

40,00

113,00

402,00

14,20

14

12,60

42,00

118,00

420,00

14,60

15

13,10

43,50

122,00

436,00

15,00

16

13,60

45,00

127,00

455,00

15,50

17

14,10

47,50

132,00

472,00

15,90

18

14,60

49,00

137,00

489,00

16,40

19

15,30

51,00

142,00

507,00

16,90

20

15,80

53,00

147,00

524,00

17,30

21

16,30

54,00

152,00

542,00

17,70

22

16,80

56,00

157,00

560,00

18,20

23

17,40

58,00

162,00

579,00

18,70

24

17,90

59,00

167,00

596,00

19,10

25

18,40

62,00

172,00

614,00

19,50

26

19,10

63,00

177,00

632,00

20,20

27

19,50

65,00

182,00

650,00

20,60

28

19,90

67,00

187,00

667,00

21,00

29

20,60

68,00

191,00

684,00

21,30

30

21,00

70,00

197,00

701,00

21,70

31 - 33

21,80

73,00

206,00

733,00

22,60

34 - 36

23,30

78,00

218,00

776,00

24,10

37 - 39

24,40

82,00

229,00

818,00

25,00

40 - 42

26,00

87,00

244,00

871,00

27,00

43 - 45

27,50

91,00

256,00

914,00

28,00

46 - 48

29,00

96,00

268,00

957,00

29,00

49 - 51

30,00

101,00

282,00

1008,00

31,00

52 - 54

31,50

104,00

291,00

1039,00

32,00

55 - 57

32,00

107,00

299,00

1070,00

33,00

58 - 60

33,50

111,00

310,00

1108,00

34,50

61 - 65

34,50

115,00

322,00

1149,00

36,00

66 - 70

36,00

120,00

336,00

1201,00

38,00

71 - 75

38,00

126,00

354,00

1265,00

40,50

76 - 80

40,00

132,00

368,00

1317,00

42,00

81 - 85

41,50

137,00

383,00

1369,00

44,50

86 - 90

43,00

143,00

400,00

1429,00

46,00

91 - 95

44,50

148,00

415,00

1481,00

47,50

96 - 100

46,00

153,00

430,00

1534,00

50,00

101 - 105

48,00

160,00

447,00

1597,00

52,00

106 - 110

49,50

165,00

462,00

1650,00

53,00

111 - 115

51,00

171,00

477,00

1703,00

55,00

116 - 120

53,00

177,00

493,00

1763,00

57,00

121 - 125

54,00

181,00

509,00

1816,00

59,00

126 - 130

56,00

187,00

524,00

1869,00

61,00

131 - 135

58,00

192,00

538,00

1922,00

62,00

136 - 140

59,00

198,00

553,00

1975,00

63,00

141 - 145

61,00

203,00

568,00

2028,00

65,00

146 - 150

63,00

211,00

592,00

2114,00

67,00

151 - 155

64,00

214,00

601,00

2146,00

-

156 - 160

66,00

220,00

615,00

2199,00

-

161 - 165

67,00

225,00

631,00

2252,00

-

166 - 170

69,00

231,00

646,00

2306,00

-

171 - 175

71,00

236,00

661,00

2359,00

-

176 - 180

73,00

242,00

676,00

2412,00

-

181 - 185

74,00

246,00

691,00

2466,00

-

186 - 190

76,00

253,00

708,00

2529,00

-

191 - 195

78,00

258,00

723,00

2583,00

-

196 - 200

79,00

264,00

738,00

2637,00

-


Km

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Distance

Carte train semaine dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) - Intervention hebdomadaire de l'employeur

Carte train mensuelle dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) - Intervention mensuelle de l'employeur

Carte train 3 mois dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) - Intervention trimestrielle de l'employeur

Carte train annuelle dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) - Intervention annuelle de l'employeur

Carte train temps partiel dont l'Etat prend à charge l'intervention des travailleurs (1) - Intervention de l'employeur

Afstand

Weektreinkaart waarvan de Staat werknemersbijdrage ten laste neemt (2) - Wekelijkse bijdrage van de werkgever

Maandtreinkaart waarvan de Staat werknemersbijdrage ten laste neemt (2) - Maandelijkse bijdrage van de werkgever

Treinkaart geldig voor 3 maanden waarvan de Staat werknemersbijdrage ten laste neemt (2) - Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever

Treinkaart geldig voor een jaar waarvan de Staat werknemersbijdrage ten laste neemt (2) - Jaarlijkse bijdrage van de werkgever

Treinkaart voor deeltijds werkenden waarvan de Staat werknemersbijdrage ten laste neemt (2) - Bijdrage van de werkgever

1

6,20

20,40

58,00

206,00

-

2

6,80

22,80

64,00

227,00

-

3

7,50

24,80

70,00

250,00

8,20

4

8,20

27,00

76,00

271,00

9,60

5

8,80

29,00

82,00

294,00

10,60

6

9,40

31,00

87,00

312,00

11,40

7

9,90

33,00

93,00

331,00

12,20

8

10,50

35,00

98,00

350,00

12,90

9

11,00

37,00

103,00

369,00

13,40

10

11,60

39,00

109,00

387,00

14,00

11

12,20

41,00

114,00

406,00

14,60

12

12,70

42,50

119,00

425,00

15,00

13

13,30

44,00

124,00

443,00

15,60

14

13,80

46,50

130,00

462,00

16,10

15

14,40

48,00

134,00

481,00

16,60

16

15,00

49,50

140,00

500,00

17,00

17

15,50

52,00

145,00

518,00

17,50

18

16,10

54,00

150,00

538,00

18,00

19

16,70

56,00

156,00

556,00

18,50

20

17,30

58,00

161,00

574,00

19,00

21

17,80

59,00

166,00

594,00

19,40

22

18,40

62,00

171,00

612,00

19,90

23

19,00

63,00

177,00

631,00

20,40

24

19,50

65,00

182,00

650,00

20,80

25

20,00

67,00

187,00

669,00

21,20

26

20,80

69,00

193,00

687,00

22,00

27

21,20

70,00

198,00

706,00

22,40

28

21,60

73,00

203,00

725,00

22,80

29

22,40

74,00

208,00

744,00

23,20

30

22,80

76,00

214,00

762,00

23,60

31 - 33

23,60

79,00

222,00

793,00

24,40

34 - 36

25,00

84,00

235,00

839,00

26,00

37 - 39

26,50

89,00

248,00

885,00

27,00

40 - 42

28,00

93,00

261,00

931,00

29,00

43 - 45

29,00

98,00

274,00

978,00

30,00

46 - 48

31,00

102,00

286,00

1023,00

31,00

49 - 51

32,00

107,00

299,00

1070,00

33,00

52 - 54

33,00

110,00

309,00

1102,00

34,00

55 - 57

34,00

114,00

318,00

1135,00

35,00

58 - 60

35,00

117,00

327,00

1168,00

36,50

61 - 65

36,50

121,00

339,00

1211,00

38,00

66 - 70

38,00

126,00

354,00

1266,00

40,00

71 - 75

39,50

132,00

370,00

1321,00

42,50

76 - 80

41,50

138,00

385,00

1375,00

44,00

81 - 85

43,00

143,00

400,00

1430,00

46,50

86 - 90

45,00

149,00

416,00

1485,00

48,00

91 - 95

46,50

154,00

431,00

1539,00

49,50

96 - 100

48,00

159,00

446,00

1594,00

52,00

101 - 105

49,50

165,00

462,00

1649,00

54,00

106 - 110

51,00

170,00

477,00

1703,00

55,00

111 - 115

53,00

176,00

492,00

1758,00

57,00

116 - 120

54,00

182,00

507,00

1813,00

58,00

121 - 125

56,00

186,00

523,00

1867,00

61,00

126 - 130

58,00

192,00

538,00

1922,00

62,00

131 - 135

59,00

198,00

554,00

1977,00

64,00

136 - 140

61,00

203,00

569,00

2031,00

65,00

141 - 145

62,00

209,00

584,00

2086,00

66,00

146 - 150

65,00

216,00

606,00

2162,00

69,00

151 - 155

66,00

219,00

614,00

2195,00

-

156 - 160

67,00

225,00

630,00

2250,00

-

161 - 165

69,00

230,00

646,00

2304,00

-

166 - 170

70,00

236,00

661,00

2359,00

-

171 - 175

73,00

242,00

676,00

2414,00

-

176 - 180

74,00

247,00

691,00

2468,00

-

181 - 185

76,00

252,00

706,00

2523,00

-

186 - 190

78,00

258,00

722,00

2578,00

-

191 - 195

79,00

263,00

737,00

2632,00

-

196 - 200

81,00

269,00

752,00

2687,00

-


(2) Eveneens geldig voor de berekening van de prijs voor treinkaarten in gemengd verkeer NMBS/TEC. De totale afstand mag niet korter zijn dan 3 km.

Afstanden NMBS beperkt tot 150 km.

Gezien om toegevoegd te worden bij het besluit van 1 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, S. VANACKERE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^