Koninklijk Besluit van 01 december 2016
gepubliceerd op 13 december 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016 houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2016206150
pub.
13/12/2016
prom.
01/12/2016
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016206150

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


1 DECEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag sluiten houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;

Gelet op het protocol betreffende de integratie van de tak gezinsbijslag van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels in het Federaal agentschap voor de kinderbijslag, ondertekend op 30 november 2015;

Gelet op de wet van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2016 pub. 26/07/2016 numac 2016022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de dienst voor de bijzondere socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aang sluiten tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden met betrekking tot Famifed en de Federale Pensioendienst, artikel 44;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag sluiten houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag;

Overwegende dat een persoon die vermeld wordt in de bijlage van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag sluiten houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag niet aan het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag werd overgedragen, dat de naam van twee personen verkeerd geschreven werd, dat de naam van een persoon met een verkeerde graad werd vermeld en dat vier andere personen bevorderd werden;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 november 2016;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De volgende wijzigingen worden aan de bijlage van het koninklijk besluit van 16 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/08/2016 pub. 05/09/2016 numac 2016204529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag sluiten houdende de overdracht van enkele personeelsleden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels aangebracht: 1° de regel "Isci Fatma - Administratief assistent" wordt geschrapt;2° de regel "Baetens Maryska - Administratief assistent" wordt vervangen door de regel "Baetens Mariska - Administratief assistent";3° de regel "El-Abbadi-Laklyi Hannan - Administratief assistent" wordt vervangen door de regel "El-Abbadi Hannan - Administratief assistent";4° de regel "Causin Serge - Administratief medewerker" wordt vervangen door de regel "Causin Serge - Administratief assistent";5° de regel "Cleire Chrissy - Administratief assistent" wordt vervangen door de regel "Cleire Chrissy - Administratief deskundige";6° de regel "De Waele Kristien - Administratief assistent" wordt vervangen door de regel "De Waele Kristien - Administratief deskundige";7° de regel "Michiels Isabelle - Administratief assistent" wordt vervangen door de regel "Michiels Isabelle - Administratief deskundige";8° de regel "Pollaert Dolores - Administratief assistent" wordt vervangen door de regel "Pollaert Dolorès - Administratief deskundige".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2016.

Art. 3.De Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 december 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^