Koninklijk Besluit van 01 december 2020
gepubliceerd op 16 december 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van dertien leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot benoeming van een personaliteit van deze Raad

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020044230
pub.
16/12/2020
prom.
01/12/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020044230

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


1 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van dertien leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en tot benoeming van een personaliteit van deze Raad


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikels XIII.2 en XIII.3;

Gelet op het besluit van de Regent van 28 december 1948 houdende vaststelling van het aantal leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en bepaling der modaliteiten van hun voordracht, artikel 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 februari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/03/2018 numac 2018011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot benoeming van de leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 13/06/2018 numac 2018012570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven sluiten tot benoeming van de personaliteiten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 augustus 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/08/2020 pub. 28/08/2020 numac 2020031275 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad sluiten houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag van een personaliteit van deze Raad;

Gelet op het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 29 september 2020;

Overwegende dat de dubbele lijsten van kandidaten aan de Minister van Economie, werden voorgelegd;

Op voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan mevrouw Brigitte Mester wordt ontslag verleend uit haar mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 2.Mevrouw Julie Van Calster wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van mevrouw Brigitte Mester, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 3.Aan mevrouw Florence Lepoivre wordt ontslag verleend uit haar mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 4.Mevrouw Virginie Caverneels wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van mevrouw Florence Lepoivre, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 5.Aan de heer Robert Vertenueil wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 6.De heer Thierry Bodson wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Robert Vertenueil, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 7.Aan de heer Erwin De Deyn wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 8.De heer Jan-Piet Bauwens wordt tot effectief lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Erwin De Deyn, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 9.Aan mevrouw Ilse Forrez wordt ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 10.De heer Yves Verschueren wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van mevrouw Ilse Forrez, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 11.Aan mevrouw Sylvie Slangen wordt ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 12.Mevrouw Charlotte De Mondt wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van mevrouw Sylvie Slangen, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 13.Aan de heer Sébastien Storme wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 14.Mevrouw Hilde Duroi wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Sébastien Storme, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 15.Aan de heer Mehdi Koocheki wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 16.Mevrouw Sophie Grenade wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd, ter vervanging van de heer Mehdi Koocheki, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 17.Aan mevrouw Celien Vanmoerkerke wordt ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 18.Mevrouw Anne Panneels wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van mevrouw Celien Vanmoerkerke, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 19.Aan mevrouw Valérie Jadoul wordt ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 20.Mevrouw Martine Vandevenne wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van mevrouw Valérie Jadoul, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 21.Aan de heer Frans Geerts wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 22.De heer Ben Catteau wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Frans Geerts, wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 23.Aan mevrouw Patricia Piette wordt ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 24.Mevrouw Clarisse Van Tichelen wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van mevrouw Patricia Piette, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 25.Aan de heer Pieter-Jan Mattheus wordt ontslag verleend uit zijn mandaat van plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.

Art. 26.Mevrouw Liesbeth De Winter wordt tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Pieter-Jan Mattheus, wiens mandaat zij zal beëindigen.

Art. 27.De heer François Rycx (ULB) wordt als personaliteit tot plaatsvervangend lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven benoemd ter vervanging van de heer Benoît Bayenet (ULB), wiens mandaat hij zal beëindigen.

Art. 28.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 29.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 december 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, P.-Y. DERMAGNE


begin


Publicatie : 2020-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^